Zoeken

Aanbieding: Prijs: Land: Locatie: Verblijf:  

Garantie?

              

Op 3 juni 2014 heeft het tv-programma ‘Groeten van Max’ aandacht besteed aan de SGR garantie en het OAD faillissement. Een personeelsvereniging van een thuiszorgorganisatie had bij OAD een reis naar Duitsland geboekt. De personeelsleden betaalden hun bijdrage aan de penningmeester, en die betaalde vervolgens de totale reissom van € 14.000,- aan OAD. Enkele dagen later bleek OAD failliet. Hoewel OAD bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) was aangesloten, bleek de personeelsvereniging geen recht te hebben op teruggave van de reissom. Hoe kan dat? In de uitzending van Max is het kort uitgelegd, maar niet iedereen blijkt dit goed te begrijpen. Op Twitter is veel verontwaardiging geweest en ook het advies om iedere reiziger voortaan maar zelf de reis te laten boeken. Is dit de oplossing? Nee, dat is erg omslachtig. Hoe moet het dan wel, en hoe voorkom je dat je reis niet gedekt is door de SGR? Touria Diving doet een poging om het je uit te leggen.
In de ‘Wet op de Reisovereenkomst’ (Burgerlijk Wetboek art.7: 500) staat de volgende definitie:

reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt;

In dit geval heeft de personeelsvereniging een bestaande pakketreis bij OAD geboekt, maar hier zelf een beschrijving van gemaakt en er een prijs aan toegevoegd. De reizigers hebben de reissom betaald aan de personeelsvereniging. Volgens de ‘Wet op de Reisovereenkomst’ is de personeelsvereniging hiermee een ‘reisorganisator’ geworden, die een reis ‘op eigen naam’ heeft georganiseerd. Oftewel ze zijn een reisbureau zoals het in de uitzending van ‘Groeten van Max’ werd genoemd. Dit klinkt natuurlijk absurd, maar helaas is het volgens de letter van de wet wel zo. De personeelsvereniging is als reisorganisator niet bij de SGR aangesloten en heeft daarom na het faillissement van OAD geen recht op teruggave van de reissom. Ontzettend sneu natuurlijk voor de personeelsleden en niet zo netjes dat ze hier (uit onwetendheid?) niet over geïnformeerd zijn bij het boeken van de reis.

Als je dus voor een duik- of sportvereniging, school of bedrijf een reis regelt, al is het een dagtocht, en de deelnemers geld laat overmaken zodat jij alles kunt betalen, ben jij officieel de reisorganisator. Op dat moment ben je ook wettelijk aansprakelijk als er iets gebeurt. Moeten de personeelsleden voortaan dan individueel hun uitje gaan boeken? Nee, dat zou wel heel omslachtig worden. Je kunt je reis of uitje gerust boeken bij een reisagent of zelfstandig reisadviseur. Een reisagent is ‘slechts’ tussenpersoon en blijft daarom -juridisch gesproken- buiten de reisovereenkomst. Al zijn activiteiten in het kader van de reisovereenkomst (informatie vooraf, de daarop volgende boeking, de verstrekking van facturen, reisbescheiden, nadere informatie, etc.) verricht hij als vertegenwoordiger van de reisorganisatie. Alle deelnemers van de groepsreis of het uitje kunnen dan individueel aan de reisagent hun reissom betalen.

Soms beschouwen wetgever en reisvoorwaarden de reisagent als reisorganisatie. Dat is het geval als hij zelf een pakketreis samenstelt en deze onder zijn eigen naam aanbiedt. Ben je van plan om een uitje of reis te organiseren voor je bedrijf, vereniging of school, en durf je dit door de uitzending van Max niet meer? Niet nodig! Kies voor zekerheid en laat het boeken over aan een professional. Verander zelf niks aan de reis die je boekt, voeg er geen onderdelen aan toe en laat de deelnemers zelf de reissom aan je reisadviseur betalen. Vraag voordat je boekt goed naar de voorwaarden en check natuurlijk of het reisbureau of de zelfstandig reisadviseur is aangesloten bij de ANVR en SGR.

Hoe zit dat eigenlijk bij Touria Diving? Als kleine zelfstandige is het voor mij onbetaalbaar geworden om me individueel aan te sluiten bij de garantiefondsen. Daarom ben ik aangesloten bij Face2Face Travel, een samenwerking van Zelfstandige Reisorganisaties. Alle geboekte reizen van Touria Diving vallen onder de regeling van het ANVR en SGR van Face2Face Travel te Almere. Je ontvangt de boekingsbevestiging, factuur en reisbescheiden dan ook op naam van Face2Face Travel. Als je met een groep op reis gaat (in een boeking onder SGR-garantie) kan iedere deelnemer individueel de reissom aan Face2Face Travel Almere betalen en dat kan zelfs eenvoudig online via iDeal. Wel zo veilig en vertrouwd dus!